Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên

Ngày 17/7, UBND tỉnh tổ chức họp về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công; Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Bí thư các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương có cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện dự án

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình về việc: Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên; phân công nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các tờ trình, đồng thời tập trung thảo luận về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và các thành viên, nội dung liên quan đến hỗ trợ nhà đầu tư như: Việc phân công cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo phải cụ thể, rõ ràng trong việc hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn đối với các dự án đã được trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, trong và sau Hội nghị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư và cam kết của nhà đầu tư với tỉnh; trách nhiệm của các thành viên BCĐ, các ngành, địa phương đối với việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án; phân loại các nhóm dự án theo ngành, lĩnh vực; liên hệ chương trình làm việc với các nhà đầu tư để triển khai dự án có hiệu quả; các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, làm rõ tiến độ triển khai các bước đối với từng dự án cụ thể…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, hoàn thiện để ban hành các quyết định về việc thành lập, phân công và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh; tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chương trình, nội dung làm việc với các nhà đầu tư. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các ngành có cách làm sáng tạo, chủ động phối hợp, hỗ trợ các Nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

 

Viết bình luận