Hải Dương: Gọi vốn thầu hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp Cổ Dũng

UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

 

Theo Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hải Dương vừa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm tham gia đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề Cổ Dũng, huyện Kim Thành. 

Bản đồ CCN Cổ Dũng - Kim Thành - Hải Dương

Mục tiêu của Dự án là di chuyển và thu hút các cơ sở sản xuất nghề cơ khí, nghề mộc trong khu dân cư xã Cổ Dũng và các xã lân cận vào sản xuất kinh doanh, góp phần quản lý nguồn chất thải, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư

Dự án có tổng chi phí thực hiện trên 119,621 tỷ đồng với diện tích đất là 126.675 m2. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Minh Huệ

Viết bình luận