Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những quy định mới cần biết

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yếu tố quan trọng để chứng minh một mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ai và người có đủ quyền quyết định việc sang nhượng, trao đổi hay mua bán đối với mảnh đất đó, là cơ sở pháp lý để giải quyết các vụ tranh chấp đất đai. Hãy tìm hiểu về giấy chứng nhận sử dụng đất và những quy định,thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất năm 2018 trong bài viết dưới đây.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hay thường được gọi là sổ hồng, sổ đỏ theo ngôn ngữ bình dân là chứng thư có giá trị pháp lý nhằm xác lập mối quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai.

Những thay đổi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất

Theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực từ ngày 5-12-2017 thì quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bổ sung những điều mới như sau:

Thay đổi đầu tiên trong quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT thể hiện tại khoản 5, Điều 6 (sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT) như sau: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Quy định mới này chỉ áp dụng với trường hợp hộ gia đình sử dụng đất, còn các trường hợp khác không có gì thay đổi. Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, có 17 trường hợp thể hiện thông tin của người sử dụng đất trêngiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hộ gia đình chỉ là một trong số 17 trường hợp đó.

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi trên là để phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, thị trường đất đai được mở rộng, người dân được nhiều quyền lợi hơn dẫn đến việc để tên chủ hộ gia đình trong “sổ đỏ” cấp cho hộ gia đình không còn phù hợp. Trong thực tiễn nảy sinh trường hợp ghi tên hộ gia đình nhưng khi tham gia giao dịch bảo đảm thì một số chủ hộ đứng lên giao dịch, còn khi bị phát mại tài sản thì thành viên trong hộ gia đình nảy sinh mâu thuẫn. Khi Nhà nước thực hiện các dự án thu hồi đất thì các thành viên trong hộ gia đình có người có quyền sử dụng đất, có người không có quyền sử dụng đất; vì vậy khi thực hiện việc đền bù và hỗ trợ thì không xác định được rạch ròi, rõ ràng thành viên nào là đủ quyền được hỗ trợ. Vì vậy, cần phải xác định chính xác chủ thể nào là thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng đất để bảo đảm tính chặt chẽ về pháp lý, bảo đảm giảm mâu thuẫn trong hộ gia đình khi Nhà nước có hỗ trợ, đền bù.

Thay đổi quan trọng trong các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia đình trước đây vẫn có giá trị pháp lý. Nếu trường hợp các thành viên trong gia đình có nhu cầu ghi tên trong giấy đó thì cơ quan chức năng sẽ cập nhật, bổ sung thông tin. Việc ghi tên thành viên trong gia đình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản chất chỉ là hướng dẫn chuyên môn trong ngành đối với việc cấp giấy đó cho đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình chứ không làm không thay đổi tính chất pháp lý, không làm tăng thủ tục hành chính. Trước đây khi không có Thông tư 33, trên địa bàn Hà Nội cũng đã thực hiện việc ghi thêm tên thành viên vào “sổ đỏ” đối với trường hợp hộ gia đình. Song có địa phương ghi ở trang 1, có khi vào trang 2, 3 của giấy chứng nhận, không đồng nhất. Hơn nữa nhiều người cho rằng cứ là thành viên trong hộ gia đình nghiễm nhiên được ghi tên lên “sổ đỏ” hộ gia đình nhưng thực tế không phải như vậy. Thành viên phải chứng minh có quyền sử dụng đất mới được ghi tên, chứ không phải cứ có tên trong sổ hộ khẩu là được ghi tên vào “sổ đỏ” của hộ gia đình.

Hy vọng những thông tin về quy định thủ tục làm giấy chứng nhận đất quyền sử dụng đất trên sẽ phần nào giúp khách hàng mua đất Thái Nguyên dễ dàng theo đúng quy định mới trong Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Kland - Đơn vị phân phối độc quyền dự án

Hotline: 0886.38.0886

Website: https://khudothitanducthainguyen.com/

Viết bình luận